Vi har kunskapen & erfarenheten

BK Pac startades 1974 med inriktning på i första hand försäljning av plast- och pappersbärkassar. Under åren har sortimentet utvecklats och i dag är BK Pac en komplett leverantör av förpackningslösningar och förbrukningsvaror till Livsmedelsindustrin samt Frukt- & Gröntsektorn.

Med mer än 40 års erfarenhet har vi under åren tillsammans med våra kunder byggt upp ett unikt kontaktnät med de ledande globala producenterna av förpackningar.

image

Vi stärker din lönsamhet!

BK Pac scannar löpande av den globala marknaden i strävan efter lönsamma och innovativa förpackningslösningar som förlänger hållbarheten, förhöjer profilen, minimerar svinnet på dina produkter, och inte minst – stärker din lönsamhet.

Genom ett väl beprövat logistiksystem – JUST IN TIME – säkrar vi en mycket hög leveranssäkerhet. Det skapar trygghet och säkrar samtidigt minimal lagerbindning för våra kunder, både kapitalmässigt och fysiskt. Samtidigt har BK Pac ett brett utbud av standardprodukter, vilka är tillgängliga för snabba leveranser.

BK Pac har utöver Kristianstad, även lager i Göteborg, Köpenhamn och Vejen.

Vår roll i processen:

BK Pacs viktigaste roll i processen är att identifiera kundens och/eller marknadens behov och önskningar, omsätta dem till en genomförbar och lönsam emballagelösning, kombinerat med en avstämning av önskemålen med leverantörskretsens möjligheter.

Producent

BK Pac arbetar med ett brett urval av de största och bästa globala emballageproducenterna och kan på så vis alltid matcha kundens önskemål gällande förpackningslösning. Enbart certifierade och välrenommerade producenter är särskilt utvalda att samarbeta med oss på BK Pac.

Produkt

Genom åren har BK Pac byggt upp en bred kunskap om vilken förpackningslösning som passar till vilken produkt. Tack vare denna spetskompetens kan vi alltid skräddarsy och erbjuda kunden rätt förpackning till rätt produkt.

Förpackning

BK Pac har sin gedigna kunskap och spetskompetens mitt i processen, mellan producent och konsument.

Butik

Stark profilering, förbättrad lönsamhet, bättre hygien och förlängd hållbarhet är några av de viktigaste parametrarna vi arbetar med när butikens önskemål och behov skall vara i fokus.

Konsument

Dagligvaruhandeln genomgår en ständig konkurrens om pris, marknadsandelar och kunders förtroende. En bransch med hög konkurrens innebär att företag måste vara lyhörda för sina kunders efterfrågan. BK Pac följer den framåtriktade produktutvecklingen som det dagligen arbetas med hos butikskedjorna.