Design & Produktion

Vår designavdelning består av erfarna grafiska designers, som snabbt och effektivt sätter sig in i designprocessen med allt från kundspecifika idéutkast, skisser och ritningar till tryckfärdigt material i ett nära samarbete med kunden.

Snabbt och effektivt –
med BK Pac som partner under hela designprocessen.

idé kund

Kunden lämnar beskrivning av sin produkt tillsammans med eventuella logotyper, bilder och texter. Efter önskemål om utseende så påbörjas designarbetet. Alternativt lämnar kunden ett färdigt tryckunderlag som skickas direkt till tryck.

Förslag BK Pac

BK Pac sammanställer och skickar ett eller flera förslag på design till kund efter överenskommelse.

Korrektur kund

Kunden ger därefter återkoppling med eventuella kommentarer och ändringar. Designen justeras tills dess att kunden är nöjd.

Färdig design BK Pac

Vid ett slutkorrektur godkänner kunden att designen samt all information såsom EAN-kod, näringsdeklaration m.m. på förpackningen stämmer.

Tryckfärdigt material

Designen färdigställs av BK Pac för tryck och skickas tillsammans med beställning i väg till producent.

Producent förpackning

Producenten emottar design och specifikationer på förpackningen tillsammans med eventuella färglikare. Slutgiltigt korrektur skickas från producent till BK Pac där det kontrolleras ytterligare innan kunden får slutgodkänna med accept/underskrift innan produktion.

Leverans kund

Efter överenskommelse om leverans så når förpackningen kunden.

Konsument

Nu är produkten i sin förpackning och kan levereras till konsument.