Vi värnar om miljön!

BK Pac har som mål att reducera emballageförbrukningen i så stor utsträckning som möjligt. Detta uppnås bl.a. genom tunnare och bättre material. Det är en process som genomförs löpande i nära samarbete med våra kunder och leverantörer. Emballageoptimering och "light", är nyckelord i vår miljöstrategi.

Vårt nära samarbete med de främsta nationella och globala producenterna, samt vår aktiva sökning efter nya produkter och leverantörer, innebär att du som kund alltid kommer att vara i fronten när det gäller innovativa och miljömedvetna förpackningslösningar.

Kvalitets- & miljöcertifiering

Kvalitets- & miljöcertifiering

BK Pac är Kvalitets- & Mijöcertifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

Vi ger dig alltid som kund en säkerhet genom vårt dokumenterade ledningssystem, kvalitet- och miljö. Vårt mål är att detta tillsammans med vårt personliga engagemang skapa trygghet för dig som kund.