Personuppgiftspolicy

Syfte

Din integritet är viktig för oss på BK Pac AB. Vår policy för behandling av personuppgifter utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar vilka uppgifter vi samlar in, vad vi använder dem till, på vilket sätt du kan ta tillvara dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

BK Pac AB (556833–7041, Sävvägen 5, 291 59 Kristianstad) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara, samt för att GDPR följs.

Bakgrund

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund:

 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Intresseavvägning
 • Samtycke

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser och åtaganden mot dig som kund/leverantör/kontaktperson. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och förpliktelser. Informationen används av oss för leverans av produkter, som grund för statistik, produktutveckling, marknadsföring och fakturering.

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt. Detta innebär att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som en fysisk nu levande person.

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Bankrelaterade uppgifter

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätttar kontakt med oss

Dina rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss och begära ett utdrag på vilka uppgifter vi har om just dig. Du har rätt att begära rättelse om vi har felaktigheter registrerade om dig, begära överföring till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering), att vi begränsar behandlingen eller begära att bli raderad. Vi raderar dina personuppgifter under förutsättning att de inte längre behövs för våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Vid begäran om tillgång till personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid rättslig grund baserad på samtycke, har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Anställda och personuppgiftsbiträden ska följa BK Pac AB:s policys. BK Pac AB förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicys och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Personuppgifter kan lämnas till partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal, t ex företag som tillhandahåller IT-tjänster. Dessutom kan personuppgifter lämnas ut till företag som erbjuder betallösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och transporter. Dessa parter behandlar uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med sina integritetspolicys. Utöver detta kan BK Pac AB tvingas lämna ut uppgifter till myndigheter (t ex skatteverket) om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut. Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Kontaktuppgifter

BK Pac AB
Sävvägen 5
291 59 Kristianstad
E-postadress: info@bkpac.se
Telefonnummer: 044–28 20 20

Cookie policy

Detta är vår Cookie policy för BK Pac AB, tillgänglig från https://www.bkpac.se

Vad är Cookies?

Som med nästan alla professionella webbplatser använder denna webbplats cookies, som är små filer som laddas ned till din dator, för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi delar också hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men det kan påverka vissa delar av webbplatsens funktionalitet negativt.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies av olika skäl nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet inaktivera funktionaliteten och funktionerna som de lägger till på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies om du är osäker på om du behöver dem eller inte om de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

Inaktivera Cookies

Du kan förhindra att cookies sätts genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälp för hur du gör det). Var medveten om att inaktivera cookies kommer att påverka funktionaliteten för detta och många andra webbplatser som du besöker. Inaktivera cookies kommer vanligen att resultera i att du även inaktiverar vissa funktioner och funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

De cookies vi sätter

 • Formulärrelaterade cookies

När du skickar in data till ett formulär som de som finns på kontaktsidor eller kommentarformulär kan cookies ställas in för att komma ihåg dina användaruppgifter för framtida korrespondens.

Tredjeparts Cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från tredje part du kan stöta på via den här webbplatsen.

 • Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du spenderar på webbplatsen och sidorna du besöker så att vi kan fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan.

 • Tredjepartsanalys används för att spåra och mäta användningen av denna webbplats så att vi kan fortsätta att producera engagerande innehåll. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du spenderar på webbplatsen eller sidorna du besöker, vilket hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra webbplatsen för dig.
 • Vi testar då och då nya funktioner och göra subtila förändringar på sättet som webbplatsen levereras. När vi fortfarande testar nya funktioner kan dessa cookies användas för att säkerställa att du får en konsekvent upplevelse samtidigt som du ser till att vi förstår vilka optimeringar våra användare uppskattar mest.

Mer information

Förhoppningsvis har det förtydligat saker för dig och som tidigare nämnts om det finns något som du inte är säker på om du behöver eller inte är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade om det interagerar med någon av de funktioner du använder på vår webbplats.

Men om du fortfarande söker mer information kan du kontakta oss genom en av våra föredragna kontaktmetoder: E-post: info@bkpac.se