Perforering

Laserperforering, mikroperforering eller makroperforering, valet av perforering är avgörande för att den produkt som packas får en optimal hållbarhet. (Läs mer under BK Pac lab)

Makroperforering

Macroperforering är hål som stansas ut och är 6–12 mm stora. Denna typ av perforering används för att förpackningen ska få atmosfärisk luft och används i de fall då produkten mår bäst av det.

Mikroperforering

Microperforering är mindre och görs antingen av en het nål (hot needle) eller med mekaniska hjul som sticker hål i filmen. Storleksmässigt är dessa hål mindre än makro och ligger oftast storleksmässigt mellan 1–2 mm.

Laserperforering

Laserperforering används för att skapa EMAP, d.v.s. skapa en atmosfär i förpackningen för en absolut optimal hållbarhet. Hålen är ofta osynliga för ögat och ligger mellan 75–200 my i storlek.

Vår spetskompetens och erfarenhet är huvudsakligen koncentrerad till laserperforering, att skapa optimalt EMAP förhållande till den packade produkten genom en laserperforering av filmen – för förlängd hållbarhet.