Trågförslutning

Med trågförslutning packas produkten i förfabricerade tråg på vilket det därefter svetsas en lågfilm. Det finns många möjligheter för en kundunik produkt, liksom det också finns en stor mängd standardtråg som i stor utsträckning används inom packning av kött/fisk och fågel. Självklart kan man få sin egen design på filmen.

Laminat

Som en naturlig utveckling genom vårt täta samarbete med flera trågleverantörer, framförallt Faerch Plast, har vi möjlighet att erbjuda ett brett sortiment av överfilm till trågförslutning.

Läs mer!