Ugnsfilm

För tillagning av produkter (fisk/kött/fågel och grönsaker) direkt i ugnen har BK Pac den bästa lösningen. Filmen är primärt producerad av PET och består av en över- och en underbana som kan användas på en vanlig djupdragningsmaskin.

Överbana/Underbana

Läs mer!