BDF

En krympbar film som kräver extra utrustning, utöver själva flowpackmaskinen, t.ex. i form av en krymptunnel. Produkten förs in i packmaskinen och filmen svetsas i bägge ändar samtidigt som, om så önskas, överskottsluften pressas ut mekaniskt innan filmen krymper i värmetunneln.

Filmen skiljer sig från andra filmer genom att den lägger sig tätt omkring produkten. Tryck kan göras på ovansidan.

Bildgalleri